" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del procés

B1_21_Sobreexplotació en les aigües subterrànies

15/12/2020 17:39  
En avaluació

Observacions a les mesures proposades per l'ACA. El principal problema del riu Tordera és la sobreexplotació de l’aqüífer, perquè el riu Tordera necessita més aigua.

Aquesta proposta està en avaluació perquè:

Actualment la massa d'aigua de la Tordera està en bon estat, tant quantitatiu com químic. A partir de l'entrada en servei de la dessalinitzadora de la Tordera es van aconseguir recuperar els nivells piezomètrics, evitant l'entrada d'aigua de mar i baixant l'excés de sal que tenia l'aqüífer, que era el principal problemàtica de la massa d'aigua. No obstant, el proper Pla de Gestió fa un pas més, instaurant un nou règim d'explotació coordinada que evitarà els episodis puntuals de nivells piezomètrics negatius que encara es produeixen en alguns punts durant l'estiu.

Trobades relacionades:

TAULA 1. Qualitat de les aigües i restauració fluvial (BARCELONA 1)
19 Novembre 2020
19:00 - 21:30
Taller en línia per treballar les propostes sobre "Qualitat de les aigües i restauració fluvial" en l'àmbit de BARCELONA 1. L'àmbit BARCELONA 1 inclou conques de la Tordera, el Besòs i les rieres del pla de Barcelona i del Maresme.  Aquí pots veure la dinàmica de treball de la sessió Documents de referència per a la consulta prèvia al taller: • Esborrany del Pla de Gestió. Taula 1. Qualitat de les aigües i restauració fluvial (Enllaç extern) • Esborrany del Pla de Mesures. Taula 1. Qualitat de les aigües i restauració fluvial
Referència: II-PROP-2020-12-80144
Versió 2 (de 2) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/2979/proposals/80144/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/2979/proposals/80144/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots