" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del procés

Sobreexplotació d'aigües subterrànies

20/01/2021 17:11  
Acceptades
En aqüífers amb declaració de sobreexplotació establir: 1- Establir una normativa d'ordenament de les extraccions que determini la quantitat màxima a extreure en total (actual) i percentatge de reducció del consum per cada tipologia d'usuari (proposta) segons estat sistema Ter-Llobregat i nivells piezomètrics de l'aqüífer 2- La creació d'una comissió de seguiment de les extraccions 3- El control, mitjançant comptadors connectats a telecontrol, de les extraccions dels usuaris

Aquesta proposta ha estat acceptada perquè:

El Pla de Gestió estableix règims d'explotació coordinada, exactament en sentit indicat (és a dir, determinats en funció dels nivells piezomètrics i l'estat de reserves). Aquests règims s'implanten progressivament a les diferents concessions, acompanyats de sistemes de control de les extraccions.

Referència: II-PROP-2021-01-80283
Versió 2 (de 2) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/2979/proposals/80283/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/2979/proposals/80283/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots