" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del procés

460_Model de país

10/01/2020 18:26  
Acceptades
Valorar quin model de país volem i pensar en reutilitzar l’aigua però també vetllant per la qualitat de l’aigua reutilitzada i les masses d’aigua en general.

Aquesta proposta ha estat acceptada perquè:

El document IMPRESS identifica els impactes i pressions de les diferents masses d'aigua. EL PGDF defineix els objectius a assolir en l'estat de cada una de les masses d'aigua. El Programa de Mesura inclou les accions compromeses per assolir els objectius establers. I, finalment, el Programa de Mesures fa un seguiment per monitoritzar el nivell de compliment dels objectius establerts en el PGDF.

Trobades relacionades:

Fase 2. Sessió de Diagnosi - BARCELONA 1 (GRANOLLERS)- sectorial: Agroramader i Forestal
12 Desembre 2019
19:00 - 22:00
Sessió de diagnosi amb el sector Agroramader i Forestal en l'ambit territorial de Barcelona 1 (Granollers)
Referència: II-PROP-2020-01-77792
Versió 4 (de 4) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3016/proposals/77792/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3016/proposals/77792/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0.0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0.0%)

Cap comentari amb vots