" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del procés

462_Emmagatzemar l’aigua

10/01/2020 18:27  
Rebutjada
Quan ve una Tordedara, no només fa mal si no que a més no és pot recuperar, cosa que sí es podria si es disposés d’un lloc per emmagatzemar-la per disposar de més aigua quan en faltés.

Aquesta proposta ha estat rebutjada perquè:

El PGDF no considera la construcció de infraestructures de regulació de grans volums, com pot ser un gran embassament en la conca de la Tordera. Les riuades són elements propis del nostre clima i són necessàries per tal de mantenir el bon estat de les masses d'aigua. La gestió del risc d'inundacions es porta a terme mitjançant el Pla de Gestió de Riscos d'Inundació i el Pla Inuncat de Protecció Civil.

Trobades relacionades:

Fase 2. Sessió de Diagnosi - BARCELONA 1 (GRANOLLERS)- sectorial: Agroramader i Forestal
12 Desembre 2019
19:00 - 22:00
Sessió de diagnosi amb el sector Agroramader i Forestal en l'ambit territorial de Barcelona 1 (Granollers)
Referència: II-PROP-2020-01-77794
Versió 2 (de 2) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3016/proposals/77794/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3016/proposals/77794/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots