" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del procés

151_ Protegir el medi natural de les depuradores: xarxa separativa i dipòsits de recepció.

15/12/2019 21:17  
En avaluació
Potenciar les xarxes separatives d’aigua a les ciutats i que totes les depuradores disposin d’un dipòsit o llac de recepció perquè no rebin massa aigua de cop, de manera que puguin recepcionar millor l’aigua que arriba i després la puguin tornar als rius en millors condicions.

Aquesta proposta està en avaluació perquè:

La problemàtica dels sobreeiximents d'aigües residuals amb aigües de pluja, en episodis de pluges intenses, té el seu origen en la xarxa de clavegueram en baixa (competència municipal). En aquest tercer cicle l'ACA, mitjançant ordres de subvenció, incentivarà estudis i les actuacions de minimització que se'n derivin per minimitzar aquesta problemàtica que afecta en el medi receptor i que té el seu origen en la xarxa municipal.

Trobades relacionades:

Fase 2. Sessió de Diagnosi - GIRONA - sectorial: Ambiental
30 Octubre 2019
19:00 - 22:00
Sessió de diagnosi amb sector Ambiental (recerca, divulgació, entitats i associacions) en l'ambit territorial de Girona. Teniu disponible el document de treball per a la sessió de diagnosi.
Referència: II-PROP-2019-12-77407
Versió 2 (de 2) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3044/proposals/77407/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3044/proposals/77407/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots