" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del procés

153_Valorar l’entorn natural per adaptar depuradores

15/12/2019 21:19  
Acceptades
Les depuradores s’han d’adaptar al seu entorn natural. Si aquestes estan en espais naturals, s’ha de tenir en compte per adequar-les al medi en que es troben.

Aquesta proposta ha estat acceptada perquè:

Aquest concepte ja s'aplica alhora d'efectuar l'estudi d'alternatives i la redacció del projecte de la solució tècnica escollida com a més idònia des del punt de vista tècnic, econòmic i ambiental.

Trobades relacionades:

Fase 2. Sessió de Diagnosi - GIRONA - sectorial: Ambiental
30 Octubre 2019
19:00 - 22:00
Sessió de diagnosi amb sector Ambiental (recerca, divulgació, entitats i associacions) en l'ambit territorial de Girona. Teniu disponible el document de treball per a la sessió de diagnosi.
Referència: II-PROP-2019-12-77409
Versió 2 (de 2) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3044/proposals/77409/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3044/proposals/77409/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots