" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del procés

431_Mesures de contingència per a emergències puntuals

10/01/2020 18:05  
En avaluació
Calen mesures de contingència per a emergències puntuals, quan intervenen els bombers han de ser conscients dels impactes ambientals, perquè si no la contaminació va al riu, com ha passat en el darrer desastre ecològic al Besos.

Aquesta proposta està en avaluació perquè:

Les aigües d’extinció d’incendis van, a través de la xarxa de col·lectors, o a medi directament (si van per pluvials) o a EDAR (si estan connectades totes les aigües a clavegueram municipal on no hi hagi xarxa separativa). Si les aigües van a medi directament el seu efecte pot ser devastador per l’ecosistema; si van a EDAR, pot ser que es lamini la contaminació i el propi sistema de depuració la degradi, o pot ser que l’entrada d’aigües d’extinció arrossegui i elimini els bacteris encarregats de depurar les aigües, amb la qual cosa l’ecosistema del riu s’acaba malmetent i l’EDAR queda sense fangs per tractar les aigües (problema doble). Solucions? Sí, però complexes que van més enllà del que es pugui fer des de la UIG (per exemple, fer grans dipòsits aigües avall de PI que recullin aquestes aigües, però s’hauria de fer un bon manteniment per evitar que quan es necessitin, hagin perdut la seva funció.

Trobades relacionades:

Fase 2. Sessió de Diagnosi - BARCELONA 1 (GRANOLLERS)- sectorial: Agroramader i Forestal
12 Desembre 2019
19:00 - 22:00
Sessió de diagnosi amb el sector Agroramader i Forestal en l'ambit territorial de Barcelona 1 (Granollers)
Referència: II-PROP-2020-01-77763
Versió 2 (de 2) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3044/proposals/77763/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3044/proposals/77763/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0.0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0.0%)

Cap comentari amb vots