" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del procés

B2_08_Reducció de contaminants industrials d'origen puntual en aigües superficials i descontaminació d'aqüífers.

22/02/2021 17:58  
En avaluació

Observacions a les mesures proposades per l'ACA. En relació a la mesura C7.007, de connexions d'efluents salins d'origen industrial en la zona del Baix Llobregat al col·lector, es vol saber el detall de l'actuació: s’acabaran els dos ramals del Prat i Sant Feliu, o només contempla el del Prat? I contempla la connexió de les industries que ara fan abocament al col·lector o es només al tram?

Aquesta proposta està en avaluació perquè:

A nivell intern s'hi han donat moltes voltes perquè el col·lector de salobres del Baix Llobregat és una actuació que es va iniciar fa molts anys però per la crisi es va aturar. S'ha valorat que avui per avui no es pot fer el projecte de la part que falta i acabar l’obra que es va començar per dos motius. En primer lloc, pels dubtes sobre l’estat de l'obra inacabada. I, en segon lloc, i més important, perquè l’anàlisi previ cost/benefici de què seria millor indica que segurament no seran necessaris els dos ramals. Si l'objectiu és reduir la conductivitat d’entrada a la depuradora del Prat, sembla que connectant el ramal del Prat seria suficient. En tot cas, s'estudiarà i, si es pot, es començarà però és molt complexa, també jurídicament, perquè s’està obligant a empreses a connectar-se a un nou col·lector, i cal estudiar els mecanismes de repercussió sobre els beneficiaris.... i cal treballar-ho molt bé.

Trobades relacionades:

TAULA 3. Contaminació urbana i industrial (BARCELONA 2)
28 Gener 2021
19:00 - 21:30
Taller en línia per treballar les propostes sobre "Contaminació urbana, industrial i sanejament" en l'àmbit de BARCELONA 2. Conques d’El Foix i el Llobregat i les rieres d’El Prat de Llobregat i el Garraf Aquí pots veure la dinàmica de treball de la sessió Documents de referència per a la consulta prèvia al taller: • Esborrany Pla de Mesures Taula 3

Llistat d'adhesions

Referència: II-PROP-2021-02-80448
Versió 2 (de 2) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3044/proposals/80448/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3044/proposals/80448/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots