" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del procés

B2_20_Reducció dels impactes de sistemes unitaris (DSU)

22/02/2021 18:05  
En avaluació

Observacions a les mesures proposades per l'ACA. Es vol saber si la mesura C4.001 quedarà vinculada a que el ministeri publiqui unes normes tècniques.

Aquesta proposta està en avaluació perquè:

L'any 2012, el Ministerio de Medioambiente va modificar la normativa d’aigües, el Reglament del domini públic hidràulic, que incorporava l’obligació que els titulars dels sistemes de sanejament tant en alta com en baixa comencessin a estudiar els sobreeiximents. Es van definir tres etapes: 1) inventari dels punts de sobreeiximents; 2) instal·lar els quantificadors en aquests sistemes; 3) i abans de la fi del 2019 s’havien de fer els estudis per avaluar l’impacte en el medi dels sobreeiximents i una proposta de mesures. No va fixar mai un termini per executar aquestes mesures. Amb posterioritat a 2012 van indicar que editarien una guia tècnica, però no es té constància que s’hagi publicat. S’apunta que el Ministerio considerava que aquest tema correspon a l’àmbit local i, per tant, només ha legislat.

Trobades relacionades:

TAULA 3. Contaminació urbana i industrial (BARCELONA 2)
28 Gener 2021
19:00 - 21:30
Taller en línia per treballar les propostes sobre "Contaminació urbana, industrial i sanejament" en l'àmbit de BARCELONA 2. Conques d’El Foix i el Llobregat i les rieres d’El Prat de Llobregat i el Garraf Aquí pots veure la dinàmica de treball de la sessió Documents de referència per a la consulta prèvia al taller: • Esborrany Pla de Mesures Taula 3
Referència: II-PROP-2021-02-80460
Versió 2 (de 2) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3044/proposals/80460/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3044/proposals/80460/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots