" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del procés

B1_05_Millores en sistemes de sanejament en servei

22/02/2021 18:10  
En avaluació

Nova proposta. Fer un esforç per part de l’ACA per donar suport també al sanejament en baixa, tot i que la competència sigui municipal. Aquest suport pot ser en inversió en infraestructura, però també en suport logístic, suport d'estudis, suport per identificar problemes o prioritzar les pròpies inversions, etc. Als ajuntaments ja els costa invertir en la xarxa d’abastament en baixa i per això el sanejament en baixa, que és el que genera contaminació urbana, està més oblidat.

Aquesta proposta està en avaluació perquè:

A nivell de finançament, la normativa vigent limita la capacitat de finançament en baixa per part de l'ACA, estableix un percentatge màxim per cofinançar la baixa. Si es pogués augmentar aquest percentatge segurament el model global sortiria guanyant, però amb la legislació actual no es pot fer. Caldria consensuar una altra manera de fer-ho. Cal tenir en compte que les inversions en baixa són moltes i molt elevades i el cànon de l'aigua té les seves limitacions.

Trobades relacionades:

TAULA 3. Contaminació urbana i industrial (BARCELONA 1)
04 Febrer 2021
19:00 - 21:30
Taller en línia per treballar les propostes sobre "Contaminació urbana, industrial i sanejament" en l'àmbit de BARCELONA 1. Conques de Tordera, Besòs i Maresme, i les rieres de Pla de Barcelona Aquí pots veure la dinàmica de treball de la sessió Documents de referència per a la consulta prèvia al taller: • Esborrany Pla de Mesures Taula 3
Referència: II-PROP-2021-02-80469
Versió 2 (de 2) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3044/proposals/80469/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3044/proposals/80469/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots