" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del procés

B1_07_Nuclis pendents de sanejar

22/02/2021 18:11  
Acceptades

Nova proposta. Fer un estudi de quina tipologia d'EDAR seria més adequada per a aquests nuclis específics, casi tots residencials, per poder fer depuradores que tinguin un cicle òptim i que facin una millor aportació al medi.

Aquesta proposta ha estat acceptada perquè:

Aquest criteri ja s'aplica. En l'estudi d'alternatives es tenen en compte criteris tècnics, econòmics i ambientals on té rellevància els costos d'inversió i d'explotació de la infraestructura de sanejament futura una vegada es posi en servei que farà que s'executin EDAR per un sol nucli o EDAR per més d'un nucli.

Trobades relacionades:

TAULA 3. Contaminació urbana i industrial (BARCELONA 1)
04 Febrer 2021
19:00 - 21:30
Taller en línia per treballar les propostes sobre "Contaminació urbana, industrial i sanejament" en l'àmbit de BARCELONA 1. Conques de Tordera, Besòs i Maresme, i les rieres de Pla de Barcelona Aquí pots veure la dinàmica de treball de la sessió Documents de referència per a la consulta prèvia al taller: • Esborrany Pla de Mesures Taula 3
Referència: II-PROP-2021-02-80471
Versió 2 (de 2) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3044/proposals/80471/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3044/proposals/80471/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots