" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del procés

155_Promoure la recerca per poder legislar compostos contaminants emergents

10/05/2022 18:12  
Acceptades

Potenciar la recerca per investigar en la detecció i l’impacte d’alguns compostos no estan legislats com a contaminants, com són: hormones, microplàstics o antibiòtics

Aquesta proposta ha estat acceptada perquè:

El Programa de Mesures inclou el capítol "E1 Desenvolupament de la recerca i la innovació", pel qual projectes de recerca d'aquest tipus podrien ser finançats, donat que són d'interès per la gestió de l'aigua. A més a més, el capítol "C3-C8 Reducció de contaminants industrials d’origen puntual i descontaminació d’aqüífers", inclouen mesures d’Identificació dels contaminants específics a les masses d’aigua superficials (C8.008), Anàlisi de les concentracions basals de metalls i la seva biodisponibilitat a les conques internes catalanes (C8.009), i Avaluació de la incidència de microplàstics als ecosistemes aquàtics (C8.010)

Trobades relacionades:

Fase 2. Sessió de Diagnosi - GIRONA - sectorial: Ambiental
30 Octubre 2019
19:00 - 22:00
Sessió de diagnosi amb sector Ambiental (recerca, divulgació, entitats i associacions) en l'ambit territorial de Girona. Teniu disponible el document de treball per a la sessió de diagnosi.
Referència: II-PROP-2022-05-83882
Versió 2 (de 2) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3044/proposals/83882/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3044/proposals/83882/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots