" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del procés

625_Retorn i accés públic als resultats dels estudis realitzats.

12/01/2020 21:30  
Acceptades
Poder accedir a dades disponibles d’estudis realitzats, així com de rebre informació de retorn de les anàlisis. Per exemple, es troba a faltar conèixer els resultats i tenir accés a dades de l’estudi fet per l’ACA amb fons europeus per detectar l’origen de nitrats via isotòpics i saber si es va aplicar al sector agroramader; informar als pagesos del per què de la declaració de zones vulnerables que s’ha anat fet; etc.

Aquesta proposta ha estat acceptada perquè:

Les fitxes resum de l'evolució de nitrats a les zones vulnerables de Catalunya és informació que s'utilitza per a la revisió de les zones vulnerables http://aca.gencat.cat/web/.content/20_Aigua/04_estat_del_medi_hidric/04_zones_vulnerables_nitrats/02_Fitxes_Zones_Vulnerables.pdf.

Actualment estan en procés de revisió. L'estudi per determinar l'origen dels nitrats es va fer a càrrec del pressupost de l'ACA i es pot consultar un resum del mateix a la web de l'ACA http://aca.gencat.cat/web/.content/20_Aigua/04_estat_del_medi_hidric/04_zones_vulnerables_nitrats/03_Estudi_Origen_Nitrats_2018.pdf.

Així mateix, poden sol·licitar informació més detallada de la que apareix en el document de síntesi. S'ha de fer via telemàtica mitjançat el següent enllaç: https://ovt.gencat.cat/gsitfc/AppJava/generic/conqxsGeneric.do?webFormId=791&set-locale=ca_ES

Trobades relacionades:

Fase 2. Sessió de Diagnosi - BARCELONA 2 (MANRESA) - sectorial: Agroramader i forestal + Indústria i Empresa
21 Novembre 2019
19:00 - 22:00
Sessió de diagnosi amb sector Agroramader i forestal + Indústria i Empresa en l'ambit territorial de Barcelona 2 (Manresa).
Referència: II-PROP-2020-01-77875
Versió 2 (de 2) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3054/proposals/77875/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3054/proposals/77875/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots