" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Veure les fases

A_4_01_Reducció de nitrats d’origen agrari

Avatar: Proposta oficial Proposta oficial
22/03/2021 11:49  
En avaluació

Observacions a les mesures de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya. Assimilar mesures de la taula 3 de contaminació industrial a la d’origen agrari.

Actuacions amb relació amb la reducció de contaminants agraris d’origen puntual en aigües superficials i descontaminació d’aqüífers

Actuacions subsidiàries de descontaminació d'aqüífers. ACA

Actuacions en relació amb contaminacions puntuals en aigües subterrànies. ACA

Mesures de l'Agència de Residus de Catalunya relacionada amb la descontaminació de sòls i actuacions subsidiàries. ARC

Identificació dels contaminants específics a les masses d’aigua superficials. ACA

Aquesta proposta està en avaluació perquè:

Es recerquen les mesures més eficient amb aquest objectiu.

Referència: II-PROP-2021-03-80551
Versió 2 (de 2) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3054/proposals/80551/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3054/proposals/80551/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0.0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0.0%)

Cap comentari amb vots