" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del procés

G4_31_Reducció plaguicides d'origen agrari

22/03/2021 12:44  
Acceptades

Observacions a les mesures proposades per l'ACA. Es pregunta quina és la freqüència de control i de mostreig que es farà amb relació a les actuacions incloses en la mesura C6.004. Redacció d'informes anual o bianual que remetran al Servei de Sanitat Vegetal respecte de la detecció de compostos plaguicides en aigua (superficials o subterrànies) i la seva localització per tal que el SSV pugui adoptar les mesures adients (controls a les zones d’influència, etc.) i la mesura C6.005. Detecció de plaguicides en estudis d'investigació en zones d'especial interès.

Aquesta proposta ha estat acceptada perquè:

Els mostrejos són anuals i el que s’obté es deriva al DARPAMR. Després es fa a la inversa, el Departament d'Agricultura facilita els compostos que s'utilitzen i l’ACA va a buscar si es detecten o no.

Trobades relacionades:

TAULA 4. Contaminació associada a pràctiques agrícoles i ramaderes (GIRONA)
18 Febrer 2021
18:00 - 20:30
Taller en línia per treballar les propostes sobre "Contaminació associada a pràctiques agrícoles i ramaderes" en l'àmbit de GIRONA. Aquest àmbit inclou les conques del Daró, la Muga, el Fluvià, recs del Madral, les rieres del Cap de Creus, el Sirvent, el Ter i les rieres de Montgrí-Empúries i Cap de Begur-Lloret de Mar.  Aquí pots veure la dinàmica de treball de la sessió Documents de referència per a la consulta prèvia al taller: Esborrany Pla de Mesures Taula 4 Esborrany de Pla de Gestió Taula 4.
Referència: II-PROP-2021-03-80585
Versió 2 (de 2) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3054/proposals/80585/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3054/proposals/80585/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots