" class="part-icon-bars">

Valoració de la difusió que realitza el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Política Agrària comuna 2014-2020

Valoració de la difusió que realitza el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Política Agrària comuna 2014-2020

Fase 2 de 2
Fase final 29/11/2017 - 29/11/2017
Fases del procés

Valoració  de les aportacions ciutadanes

De les quatre respostes a la valoració plantejada, el 50% dels participants saben que el 40% del pressupost de la Unió Europea es dedica a l'agricultura i a l'alimentació. També la meitat dels participants ha tingut coneixement d'alguna campanya informativa sobre la Política agrària comuna.

Pel que fa a la tercera pregunta, el 50% dels participants ha sentit a parlar de la Política agrària comuna de la Comissió Europea a les xarxes socials i l’altre 50% no n’ha sentit a parlar en cap mitjà.

Comentaris i accions que es duran a terme a partir de les propostes realitzades

Cal dir que la participació ha estat molt escassa, i que els resultats s’han equiparat entre ells, fent difícil l’observació de les tendències de coneixement de la difusió de la Política agrària comuna que realitza el Govern i que no es pot fer el seu anàlisi ni establir accions a dur a terme.

El sistema de registre per poder fer les valoracions demanades a la ciutadania és un important fre per poder obtenir resultats. Caldria facilitar el procés de registre per poder respondre les qüestions plantejades.