" class="part-icon-bars">

Regulació dels vigilants municipals

#seguretat, administració local Consulta pública prèvia relativa al Projecte de decret de regulació dels vigilants municipals

Fase 1 de 1
Propostes 18/03/2024 - 18/04/2024
Fases del procés

Propostes

Nombre de propostes

Descarregar les dades (csv)

Suports

Nombre de suports a les propostes

Descarregar les dades (csv)

Adhesions

Nombre d'adhesions a propostes

Descarregar les dades (csv)

Seguidores

Nombre de participants que segueixen aquest espai de participació

Descarregar les dades (csv)

Participants

Nombre de participants actives a l'organització

Descarregar les dades (csv)