" class="part-icon-bars">

Regulació dels vigilants municipals

#seguretat, administració local Consulta pública prèvia relativa al Projecte de decret de regulació dels vigilants municipals

Fase 1 de 1
Propostes 18/03/2024 - 18/04/2024
Fases del procés
Ajuda

Són espais d'interlocució entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Suma la teva participació a través dels mecanismes que tens a la teva disposició!

Tanca l'ajuda

Quant a aquest procés

Aquest procés pertany a Normativa

Aquest decret té l’objectiu d’establir un marc normatiu que doti de seguretat jurídica els serveis de vigilants municipals pel que fa a l’accés, organització, formació, funcions, uniformitat o els mitjans d’autoprotecció que poden dur. La normativa actual resulta del tot insuficient o és inexistent.

OBJECTIU DE LA CONSULTA

-   Conèixer l’opinió sobre el desplegament reglamentari que reguli els serveis de vigilants municipals.

-   Valorar com el marc normatiu pot dotar de seguretat jurídica aquest col·lectiu pel que fa a l’accés, organització, formació, funcions, uniformitat o els mitjans d’autoprotecció que poden dur.

-   Valorar com es pot assegurar l’efectivitat dels principis d’igualtat, mèrit i capacitat en l’accés a la condició de vigilants municipals i garantir la prestació efectiva i la qualitat del servei dels vigilants municipals en condicions d’homogeneïtat territorial.


Per fer‐nos arribar qualsevol tipus d’aportació en relació amb la consulta, has d’adreçar‐te a l’apartat “Propostes” del menú superior. Per fer la proposta, cal estar donat d’alta al portal.


GRUPS ALS QUALS S’ADREÇA LA CONSULTA


Subjectes i entitats potencialment afectats:


-   Persones membres dels serveis de vigilants municipals.

-  Organitzacions sindicals i associacions professionals de vigilants municipals.

-   Ajuntaments i ciutadania.


Es proposa un debat obert centrat en les preguntes següents:


-  Quines funcions creieu que han de poder fer els vigilants municipals?

-   Els vigilants municipals, haurien de portar un uniforme que els pogués identificar?

-  Quines haurien de ser les condicions d’accés dels vigilants municipals?

- De quins mitjans d’autoprotecció haurien de disposar?

-  Caldria regular una estructura del servei de vigilants? I hauria d’existir la figura del coordinador del servei de vigilants?

-  Els vigilants municipals, haurien de dur algun tipus d’acreditació?

-  Per ser vigilant, creieu que cal passar un curs obligatori de formació?

Propostes Veure tots (3)

Aquestes propostes s'han elaborat en forma de respostes a les preguntes plantejades i s'adjunten...
Modificar l'art. 5.1.2 de la LLei Orgànica de cossos i foreces de seguretat, on s'atorga als...
Any 2018, 13 de juny. C.C.A.A.: de Castella i la ManxaEl ple de les Corts va aprovar una...
Veure tots (3)
Departament Departament d'Interior
Disposa de retorn
Data d'inici 18 de Març de 2024
Data de finalització 18 de Abril de 2024
Referència: II-PART-2024-03-675

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/vigilantsmunicipals/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/vigilantsmunicipals/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Estadístiques

3

Participants

98

Seguidores

51

Comentaris

3

Propostes

110

Adhesions