" class="part-icon-bars">

Vins Vinents – Debat i reflexió estratègica per al futur del sector de la vinya i el vi a Catalunya

#vinsvinents Espai de cocreació amb diferents agents per debatre els principals reptes del sector vitivinícola de Catalunya en el marc 2020 – 2030

Fase 3 de 3
Fase 3. Presentació proposta de conclusions i recomanacions 11/12/2020 - 11/01/2021
Fases del procés

Us proposem els següents eixos de debat. Explica la teva proposta clicant Nova Proposta vinculada a algun d'aquests eixos de debat.

GRUP I - ORGANITZACIÓ DEL SECTOR

EIX 1 - ORGANITZACIÓ. El sector vitivinícola català està organitzat amb les 12 DO, cooperatives, institucions públiques i privades, etc. Com valoreu aquesta organització actual? Quines millores creuríeu convenients?

EIX 2 - LES DENOMINACIONS D'ORIGEN. El sector vitivinícola català ha apostat clarament per les DO. Creieu que cal mantenir aquesta aposta i caldria reforçar-la? Creieu que és un model massa complex? Falta una marca o un paraigua conjunt pels vins catalans? Creieu que les DO estan prou coordinades o vertebrades entre elles?

EIX 3 - ESTRUCTURA DEL SECTOR. El sector vitivinícola català compta amb uns 8.500 viticultors i uns 850 cellers, de dimensions molt diverses. Creieu que és una bona estructura? Quins canvis creieu que caldria en aquesta estructura productiva? Creieu que és un model massa industrial? Caldria anar cap a una vitivinicultura més artesanal?

EIX 4 - BARCELONA I VI CATALÀ. Barcelona és una gran ciutat i un gran mercat de consum, una "marca" molt potent i coneguda, i amb molts turistes que la visiten. Creieu que s'ha d'aprofitar o vincular Barcelona amb el sector del vi català? De quina manera? Pel turista internacional es considera que s’hauria d’aprofitar la potència de la marca Barcelona?

EIX 5 - NORMATIVA. El sector vitivinícola català és un dels més regulats de l'àmbit alimentari. Quins avantatges i/o inconvenients hi veieu? Quins canvis normatius caldrien? Falten o sobren controls?

GRUP II - ECONOMIA I MERCATS

EIX 6 - TENDÈNCIES DE CONSUM I INVESTIGACIÓ DE MERCATS. El sector necessita conèixer quines seran les properes tendències de consum. Quina seria la informació més valorada pel sector? Com s’hauria de proporcionar aquesta informació? Com ens acostem al consumidor jove (enfoc nacional)? Quines estratègies s’haurien de posar en marxa?

EIX 7 - ENOTURISME. DIVERSIFICACIÓ ECONÒMICA. Per a l’enoturisme, es planteja elaborar una estratègia global de territori (incloent altres secors i ofertes). Quins són inconvenients i solucions s’haurien d’afrontar? Com s’hauria d’organitzar? Quin territori hauria d’abastir?

EIX 8 - CADENA DE VALOR. El vi ecològic és rendible econòmicament? Com podem fer a que augmenti el consum de vi en la restauració? Quins canals de comercialització es desenvoluparan en el futur proper? Quins són els canals de venda que poden donar sostenibilitat econòmiques als cellers de dimensions reduïdes? Quins mecanismes s’haurien d’activar per tal de garantir una retribució justa al viticultor?

GRUP III - RECERCA I TRANSFERÈNCIA DE TECNOLOGIA

EIX 9 - CANVI CLIMÀTIC. El canvi climàtic està tenint uns efectes molt evidents en la vitivinicultura. Quines mesures prioritàries caldria prendre per compensar-ho, tot mantenint i millorant la qualitat dels nostres vins ?

EIX 10 - ECONOMIA CIRCULAR I DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE. Per tal de preservar el medi ambient i els recursos disponibles cal implantar el model d'economia circular i desenvolupament sostenible. Quins aspectes relacionats amb això són els més importants a considerar dins el sector vitivinícola català ?

EIX 11 - TRANSFERÈNCIA REAL AL SECTOR. Quines accions cal realitzar per tal d'aconseguir que hi hagi una transferència real al sector productiu dels resultats de la recerca en aspectes de viticultura i/o enologia que es duu a terme en universitats, instituts i altres centres de recerca ?

EIX 12 - ESTRUCTURA RECERCA. L'estructura d'organització de Recerca+Desenvolupament+Transferència al sector vitivinicola catalá inclou les empreses, òrgans de l'administració, instituts i centres de recerca i altres entitats. Quins canvis proposeu en aquesta estructura per tal de donar un nou impuls al vi català i aconseguir més prestigi internacional ?

GRUP IV - COMUNICACIÓ I CULTURA DEL VI

EIX 13 - COMUNICACIÓ DEL VI. La comunicació del vi. L'emissor. Hi ha professionals especialitzats en el sector del vi que fan d'altaveu de la realitat del sector, però en són suficients? Es destina prou pressupost a donar cobertura a aquesta necessitat divulgativa?

EIX 14 - MISSATGE I CANALS. El missatge i els canals de comunicació -el vi català com a concepte- Com s'explica el vi català al consumidor informatiu/de producte: utilitzem un tipus de llenguatge adequat, i sabem aprofitar els beneficis de cada plataforma de comunicació per a cada segment? 

EIX 15 - EL TARGET. A qui dirigim la comunicació del vi. El coneixem? Com podem segmentar les comunicacions en funció del tipus de públic a qui ens dirigim: persona iniciada, aficionada, sense coneixement; públic jove, adult. Els menuts de casa... 

EIX 16 - CULTURA DEL VI. El conreu de la vinya i l’elaboració de vins forma part del paisatge i la història de Catalunya. Com li podem donar relleu i apropar-la a tot tipus de públic?

1 proposta

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Categoria
Origen