" class="part-icon-bars">

Projecte de Decret de la Xarxa Nacional d'Emancipació Juvenil

#xnej Consulta pública prèvia a l’elaboració d’un projecte de decret de la Xarxa Nacional d’Emancipació Juvenil

Fase 2 de 2
Retorn 01/01/2020 - 25/02/2020
Fases del procés
Ajuda

Són espais d'interlocució entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Suma la teva participació a través dels mecanismes que tens a la teva disposició!

Tanca l'ajuda

Quant a aquest procés

Aquest procés pertany a Normativa

L'objectiu de la consulta és conèixer l'opinió de tots els agents implicats sobre els diversos aspectes que pretén regular el projecte de decret de la Xarxa Nacional d'Emancipació Juvenil. Entre aquests aspectes es troben, entre d'altres, les característiques, les funcions i els criteris de qualitat dels equipaments que la componen; els Serveis d’Informació, Orientació i/o Assessorament Juvenil.

Els objectius a assolir amb l’elaboració i publicació del decret són:

  • Donar compliment a l’obligació legal de la Llei 33/2010, d'1 d'octubre, de polítiques de joventut.
  • Garantir que els Serveis d'Informació, Orientació i/o Assessorament Juvenil (SIOAJ) de tot el territori prestin serveis adaptats a les necessitats i a la realitat dels joves i amb uns estàndards mínims de qualitat. En especial, es vol vetllar perquè els SIOAJ treballin per la igualtat d’oportunitats i emancipació dels joves i en igualtat de condicions entre ells.
  • Millorar els mecanismes de coordinació i col·laboració entre els organismes i institucions que participen en la Xarxa Nacional d'Emancipació Juvenil (XNEJ).
  • Facilitar el control de les entitats i ens locals pel que fa al compliment dels requisits per funcionar com a SIOAJ. 
  • Reforçar la seguretat jurídica en la prestació de serveis.


Preguntes per a orientar les aportacions


Per tal d’organitzar el debat que pot sorgir en el marc d'aquest projecte de decret, es proposa realitzar les preguntes següents, sens perjudici que es pugui debatre qualsevol altre aspecte:

  • Quines han de ser les característiques, funcions i criteris de qualitat dels espais i serveis que componen la XNEJ?
  • Quins han de ser els requisits mínims exigits dels SIOAJ per tal que se’n pugui garantir un bon funcionament? Quines obligacions haurien de complir els seus titulars?
  • Com configuraria els requisits i funcions dels professionals que hi treballen?
  • Quins aspectes han d’acomplir els SIOAJ per facilitar la igualtat d’oportunitats de totes les persones joves que vulguin accedir als seus serveis?
  • Com creu que s’ha de configurar la Comissió Tècnica de la XNEJ?

Propostes Veure tots (1)

Fem les nostres aportacions en un document adjunt responent a les preguntes inicials per orientar...
Veure tots (1)
Qui hi participa Professionals dels serveis d’Informació, Orientació i/o Assessorament Juvenils. Professionals de les polítiques de joventut en general. Càrrecs electes de les polítiques de joventut. Entitats representatives dels col·lectius joves. Entitats municipalistes i administracions locals.
Departament Departament de Drets Socials
Unitat promotora Direcció General de Juventut
Disposa de retorn
Data d'inici 25 de Novembre de 2019
Data de finalització 31 de Desembre de 2019
Referència: II-PART-2019-11-295

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/xnej/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/xnej/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Estadístiques

1

Participants

194

Seguidores

1

Propostes