" class="part-icon-bars">
avatar Associació Dones per la República

Associació Dones per la República
@ADRMONJOS
  Contacte

Mostrar:
06/10/2020 19:28
EIX 2:Recursos necessaris per garantir la viabilitat de les entitats Les subvencions són importants, però cal formar i reorientar les Associacions p...
06/10/2020 19:16
EIX 2:Oportunitats i aprenentatges de la crisi COVID-19 en el sector La crisi ens ha ofert l’oportunitat de veure que un canvi en l’estratègia i fu...
06/10/2020 19:12
EIX2:L’estratègia de les entitats : noves orientacions i noves mirades Cal reorganitzar, i molt, el teixit associatiu de Catalunya. Buscar una nova man...
06/10/2020 19:09
EIX 2: Polítiques públiques: propostes de canvi i noves estratègies a implementa... Les entitats i Associacions (majoritàriament formades per voluntaris) que són u...
06/10/2020 19:06
EIX 1:Quin ha estat l’impacte de la crisi sobre el voluntariat? En molts dels casos l’atenció ha quedat a 0 i en d’altres es fa en format virtua...
06/10/2020 19:05
EIX 1Quin ha estat l’impacte de la crisi sobre les persones ateses? Aquelles entitats que funcionen amb un gran percentatge de voluntariat, ha perdu...
06/10/2020 19:03
EIX 1:Quin ha estat l’impacte de la crisi sobre l’estructura i la gestió de les... Impacte social i econòmic negatiu fa que el finançament de les entitats estigui ...
06/10/2020 19:01
EIX 1:Quines han estat les necessitats i mancances detectades durant la situació... No s’ha posat en valor el treball i la feina que es pot i és podia desenvolupar...