" class="part-icon-bars">
avatar BCGR

BCGR
@BCGR
  Contacte

Mostrar:
03/05/2022 23:13
Actuacions per poder fer la formació i l’examen de jutge i fiscal en català i en... Actuacions davant de l’administració per tal que tot el procés examinador i form...
03/05/2022 23:01
Accions legals i discursives per resituar el català segons paràmetres dels païso... Llevat del català a Espanya no hi ha a Europa cap comunitat lingüística amb tant...
03/05/2022 22:56
Compres responsables de l’administració només a empreses que distribueixen produ... En bars, màquines expenedores, serveis de càtering... de pistes d’esquí, ferroca...
03/05/2022 22:50
Ajuts i suport només a empreses d’actuació legal i amb responsabilitat lingüísti... Des de fa anys s’ha donat suport des de l’administració, mitjançant diverses fac...
03/05/2022 22:05
Assumpció de l’occità com a llengua oficial plena Malgrat la prevalença del català on és llengua pròpia, en els casos que es fa se...