" class="part-icon-bars">
avatar CATformacio

CATformacio
@CATformacio
  Contacte

Alguns dels recursos seguits no són públics.

Proposta
Establir principis en relació al disseny de campanyes de comunicació a curt i a llarg termini per...
Proposta
El sistema de FPO ha de garantir uns criteris de concurrència competitiva, d’homologació...
Proposta
Proposta
Proposta
Regular perquè les persones participants a la formació puguin rebre els ajuts i beques mentre...
Proposta
Facilitar la simplificació administrativa, actualment existeix normativa estatal que regula el...
Proposta
Els acords de pagament s’han d’acomplir de forma fefaent per vetllar per un sistema rigorós i de...
Proposta