" class="part-icon-bars">
avatar Confederació Sardanista de Catalunya

Confederació Sardanista de Catalunya
@CSC_CAT
  Contacte

Mostrar:
02/10/2020 12:57
Un món 2.0 de l'associacionisme Aquesta pandèmia ens ha fet veure que és necessari que les entitats tinguin una ...
02/10/2020 12:54
Crisi del món de les cobles La pandèmia ha provocat una reducció d'un 70 i i 80 per cent de les activitats s...
02/10/2020 12:52
Afavorir l'associacionisme com a eina de sociabilitat en temps de pandèmia Igual que la cultura, l'associacionisme no ha pogut treballar com en una situaci...
02/10/2020 12:48
Afavorir el restabliment de l'activitat cultural Cal garantir i dur a terme l'afirmació que 'la cultura és segura' i la seva apro...