" class="part-icon-bars">
avatar Francesc Jiménez Romero

Francesc Jiménez Romero
@FJR
  Contacte

Mostrar:
29/09/2023 20:32
Propostes per a la futura Llei d’Activitats Cinegètiques En adjunt comparteixo el meu punt de vista i propostes com a víctima d'un accide...
17/05/2022 16:34
 Mesures alternatives al control de la superpoblació de porcs senglars a.     Cercar altres mètodes per combatre la superpoblació de senglars, com els ...
17/05/2022 16:33
   Transparència en relació als accidents a.     Crear un registre d’accidents de caça, ja que a l’actualitat no existeix,...
17/05/2022 16:32
Mesures relatives al participants en les batudes a.    Realització de controls d’alcoholèmia aleatoris als caçadors que participi...
17/05/2022 16:30
Seguretat de les batudes a.     Senyalització: Ubicar senyals a tots els camins que accedeixin a la zona ...
17/05/2022 16:24
Limitació de les batudes 1.     Limitació temporal de les batudesa.     Limitació temporal de les batudes...
17/05/2022 15:47
Limitació temporal de les batudes Prohibir les batudes en caps de setmana i festius escolars.