" class="part-icon-bars">
avatar Guillem

Guillem
@Guillefer
  Contacte

Mostrar:
03/06/2022 12:30
Eliminar la convalidació del C1 per fer l'ESO a Catalunya i fer-lo obligatori pe... Molta gent té el nivell de català C1 perquè el convaliden amb l'ESO. Això fa que...