" class="part-icon-bars">
avatar Isabel

Isabel
@Isabel_55b
  Contacte

Mostrar:
19/01/2022 17:56
Avaluar la gestió dels serveis de RRHH dels Departaments Cal que els serveis de recursos humans siguin més accessibles i transparents a l...
19/01/2022 17:52
Transparència en els processos de provisió de places a ATRI Així com en qualsevol procès selectiu hi consta el nom dels participants, també ...