" class="part-icon-bars">
avatar Joan Gómez i Segalà

Joan Gómez i Segalà
@JoanBGS
  Contacte

Mostrar:
19/01/2022 09:00
Formació fora de l'aula Hi ha determinades innovacions que només es poden aplicar en equip. Per això, se...
19/01/2022 08:54
Captació de formadors interns Moltes unitats realitzen formació interna que pot tenir interès per a d'altres d...