" class="part-icon-bars">
avatar Jordi Dueso

Jordi Dueso
@Proubarreres
  Contacte

Mostrar:
28/10/2020 19:42
La tercera persona ens pot impossibilitar l'Assistent Personal La prestació d'Assistencia Personal s'ha d'ajustar a les necessitats reals de la...
28/10/2020 19:34
Pla de comunicació i difusió AP Perquè aquest decret de l'assistència Personal acabi sense realitat és important...