" class="part-icon-bars">
avatar Antoni Farriol Jerez

Antoni Farriol Jerez
@TONLilla
  Contacte

Proposta
El nou parc natural també hauria d'incloure les Serres Carbonària i de les Guixeres, que limiten...