" class="part-icon-bars">
avatar Xarxa per a la Conservació de la Natura

Xarxa per a la Conservació de la Natura
@XCN
  Contacte

Mostrar:
19/01/2024 16:23
Art. 20.1: Mecanismes de coordinació i cogestió amb entitats privades i organism... La XCN, en tant que entitat que agrupa 194 organitzacions sense ànim de lucre, p...
19/01/2024 16:20
Art.2: Àmbit territorial d’actuació de l’Agència Els estatuts estan limitant l’àmbit d’actuació de l’Agència als espais naturals ...
16/01/2024 16:30
Necessitat urgent de tenir en funcionament l'Agència de la Natura de Catalunya En aquest comunicat exposem detalladament els motius que fan que l'aprovació de ...
16/01/2024 16:20
Art. 20: Coordinació de les Polítiques Sectorials Estem en un moment clau per assegurar els serveis ecosistèmics que sustenten la ...
16/01/2024 16:12
Art. 15: Funcions de la Comissió Social L’actual situació d’emergència climàtica, reclama una Agència que respongui als ...
16/01/2024 15:57
Art.14.2: Presidència de la Comissió Social de l’Agència: La Comissió Social neix del reconeixement a la importància de la participació ci...
16/01/2024 15:41
Objectius i Funcions de l’Agència: L’Agència té la missió de vetllar per la protecció i la conservació del medi nat...
16/12/2022 14:45
Competències de l’Agència en matèria de voluntariat, educació i sensibilització ... Un dels objectius estratègics de l’EPNB de Catalunya és augmentar la consciencia...
16/12/2022 14:41
Representació de la Xarxa per a la Conservació de la Natura al Consell de Direcc... Les entitats naturalistes tindran un representant dins el Consell de Direcció. L...
16/12/2022 14:38
Incidència de l’Agència de la Natura de Catalunya en les polítiques polítiques s... L'Agència ha de tenir un caràcter transversal i amb capacitat d’incidència en po...
16/12/2022 14:35
Representació del tercer sector ambiental dins la Comissió Social de l’Agència d... Les entitats del tercer sector ambiental han d'estar àmpliament representades a ...