" class="part-icon-bars">
avatar ALBERT

ALBERT
@albert_30
  Contacte

Mostrar:
23/09/2019 17:41
Coneixement ciutadà dels mecanismes anticorrupció i els seus resultats. Proactivitat de l’administració: no hi ha prou amb fer-ho bé; s’ha de saber que ...
23/09/2019 17:40
Incentivació de la inscripció dels grups d’interès en el Registre. L’empresa identificada com pertanyent o defensada per un grup d’interès que no e...
23/09/2019 17:39
Traçabilitat de la construcció dels contractes. Totes les consultes fetes per qualsevol nivell de l’administració a l’hora de co...
23/09/2019 17:37
Les subvencions han de repartir-se sota criteris tècnics. Els polítics i els càrrecs de nomenament polític només han de participar en l’el...
23/09/2019 17:35
L’actuació anticorrupció no pot comportar una major complexitat en la gestió, l’... Definir tant com sigui posible, quin és el termini adequat per considerar que l’...
23/09/2019 17:33
Aconseguir el millor contracte per a les necessitats de l’Administració. El preu no ha de ser l’element decisori. Cal elevar el pes dels criteris de qual...
23/09/2019 17:32
Millorar el coneixement sobre els conflictes d’interès i, en general, les bones ... Cap polític ha de participar en els òrgans de Contractació. En els contractes q...
23/09/2019 17:30
Increment de les consultes i queixes a la bústia ètica. En totes les comunicacions de les administracions que s’hi relacionin, ha d’have...