" class="part-icon-bars">
avatar Associació de Professionals de la Mediació de Conflictes de Catalunya ACDMA

Associació de Professionals de la Mediació de Conflictes de Catalunya ACDMA
@associacio_de_profes
  Contacte

Mostrar:
19/09/2023 20:44
Cal una bona llei per fer un salt endavant en la promoció de la resolució pacífi... Amb la voluntat de contribuir amb propostes concretes en el tràmit de consulta p...