" class="part-icon-bars">
avatar Consell de Col·legis d'Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Catalunya

Consell de Col·legis d'Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Catalunya
@ccetic
  Contacte

Mostrar:
14/09/2020 13:07
Criteris - documentació dels concursos de projectes restringits Per tenir un nivell d'excel·lència en els projectes presentats, cal incorporar e...
14/09/2020 13:03
No reserva d’activitats a favor de determinats professionals L’Informe de regulació 23/2016, de 27d’abril, de l’Autoritat Catalana de la Comp...
14/09/2020 13:02
Jurats que intervenen en els concursos Haurien de ser membres dels jurats els professionals de l’enginyeria i enginyeri...
14/09/2020 12:54
Consell de Qualitat Arquitectònica i Urbanística de Catalunya. N’haurien de ser membres els col·legis professionals representatius dels col·lec...