" class="part-icon-bars">
avatar David

David
@davidV
  Contacte

Equip tècnic sindical Unió de Pagesos de Catalunya
Mostrar:
30/11/2021 12:49
Proposta de creació de la figura turística CÀMPING A PAGÈS dins les activitats ... Es proposa que la nova llei de turisme de Catalunya, incorpori dins les activita...