" class="part-icon-bars">
avatar David VB

David VB
@dvbotet
  Contacte

Mostrar:
05/05/2022 15:59
Complir amb el que ja tenim i ampliar-ho Cal anar més enllà, superar el marc legal espanyol que diu que la llengua oficia...