" class="part-icon-bars">
avatar Ester Garcia -Escola Enoturisme

Ester Garcia -Escola Enoturisme
@egarcia
  Contacte

Mostrar:
22/01/2021 22:05
Revisar els criteris de Qualitat de la Formació En aquest epígraf segur tenim molts ítems a valorar, però ... mesurar la qualita...
22/01/2021 22:00
Eines de prospecció sectorials àgils i capacitat d'adaptació dels continguts del... En el sistema de detecció de necessitats formatives la prospecció és clau, vincu...
22/01/2021 20:44
Formació de persones treballadores i desocupades al llarg de la vida En la formació per a la millora de l'ocupabilitat, amb la visió d'escenaris can...
22/01/2021 20:37
Les Acreditacions i la seva incorporació real al sistema de formació professiona... Les acreditacions esdevindran un element clau en la qualificació professional de...
22/01/2021 20:23
El valor de la FP. Educació + Ocupacional + Contínua Conceptualitzar el valor de la FP des d'una visió més global, entenc que des del...