" class="part-icon-bars">
avatar Alba Martínez

Alba Martínez
@fapac_2
  Contacte

Tècnica territorial de la Fapac a les Terres de l'Ebre i el Priorat
Mostrar:
23/05/2019 12:15
Revisió de les ràtios monitor-alumne Des de la Fapac demanem que el nou Decret ha de marcar unes ràtios monitor-alumn...
23/05/2019 12:08
Habilitar espais als instituts per dinar amb carmanyola Davant la possibilitat que es torni a la jornada partida a secundària, i donat q...
23/05/2019 11:18
Coneixement de la realitat dels menjadors a Catalunya per part del Departament Des de la Fapac considerem que és important que el Departament tingui una radiog...
23/05/2019 11:11
Ajudes per a menjadors amb carmanyola en escoles rurals Moltes escoles rurals ofereixen el servei de menjador amb carmanyola. És una cas...
23/05/2019 11:05
Preu excessiu del servei Des de la Fapac considerem que el preu màxim de 6'20€ per als usuaris fixos i 6'...
23/05/2019 10:59
Atenció als nens i nenes amb NEE durant el temps de menjador L'administració ha de garantir l'atenció durant l'estona de menjador als alumnes...
23/05/2019 10:52
Gratuïtat del servei i tarifació social L'objectiu ha de ser la gratuïtat d'un servei bàsic com el del menjador escolar....
15/05/2019 11:59
Model de gestió del servei Des de la Fapac demanem que la gestió del servei de menjador no funcioni per con...