" class="part-icon-bars">
avatar Marçal Pons

Marçal Pons
@marcal
  Contacte

Mostrar:
03/07/2020 19:53
Control al patiment físic i psicològic dels animals Que la normativa i les inspeccions siguin més estrictes amb el benestar dels ani...
03/07/2020 19:51
Incrementar l’extensió dels marges. Revertir els efectes de la concentració parcel·laria per incrementar l’extensió ...
03/07/2020 19:49
Alimentació ecològica per tothom Ajudar econòmicament a les produccions petites,i amb sistemes alternatius com pe...