" class="part-icon-bars">
avatar Pol

Pol
@puigdemont
  Contacte

Mostrar:
31/12/2019 13:49
Simplement ser legals Encara que en diguin compensació, la realitat es que ens paguen per fer una fein...