" class="part-icon-bars">
avatar unadona

unadona
@unadona
  Contacte

Mostrar:
28/08/2020 02:13
Eix 2.9. Quins mecanismes, en el marc de la legislació de contractes, permetrien... SENSIBILITZACIÓ dels compradors, usuaris dins dels ens públics per poder plantej...
28/08/2020 02:08
Eix 2.8. Com es pot millorar la valoració de les ofertes que presenten els licit... Ponderación de la puntuación recibida para que la oferta con mejor valoración té...
28/08/2020 01:58
Eix 2. 7. Quins requisits o criteris s'haurien de tenir en compte a l’hora de se... Abstenerse/reducir el requerimiento de solvencia "servicios similares realizados...