" class="part-icon-bars">

Consell Consultiu de Pacients de Catalunya

#compartirperavançar Espai estable de participació

Darrer ple del Consell Consultiu de Pacients de Catalunya: dilluns, 17 d'abril de 2003.

Documentació: Plenari (17/4/2023) 

Ordre del dia

1.     Benvinguda del conseller de Salut i president del Consell.

2.     Lectura i aprovació de l’acta anterior.

3.     Concerniment de les vocalies de la comissió permanent sobre el rol de pacients i familiars en el sistema de salut.

4.     Informació sobre l’activitat del CCPC.

5.     Representació del CCPC en diferents espais del sistema de salut.

6.     Presentació i aprovació, si escau, dels criteris de renovació de vocalies de les entitats que formen part del Plenari.

7.     Previsió d’activitat del CCPC.

8.     Sol·licituds i propostes presentades per les entitats.

9.     Nous referents del Departament de Salut derivats dels canvis de Govern.

10.  Torn obert de paraules.


0 trobades

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Data
Tipus
No hi ha trobades que coincideixin amb la teva cerca o no hi ha cap trobada programada.
Resultats per pàgina:

URL del calendari: