" class="part-icon-bars">

Comitè de Profit

#Comitedeprofit Prevenció de les pèrdues i el malbaratament i aproftiament alimentari a Catalunya

Canvis a "Comissió de coordinació de les accions de prevenció del malbaratament alimentari entre la Generalitat de Catalunya i el món local (ARC i Dip. Bcn)"

Mode de vista de comparació:

Títol

 • +{"ca"=>"Comissió de coordinació de les accions de prevenció del malbaratament alimentari entre la Generalitat de Catalunya i el món local (ARC i Dip. Bcn)"}
 • +{"ca"=>"Comissió de coordinació de les accions de prevenció del malbaratament alimentari entre la Generalitat de Catalunya i el món local (ARC i Dip. Bcn)"}
Esborrats
Addicions
 • +{"ca"=>"Comissió de coordinació de les accions de prevenció del malbaratament alimentari entre la Generalitat de Catalunya i el món local (ARC i Dip. Bcn)"}
Esborrats
Addicions
 • +{"ca"=>"Comissió de coordinació de les accions de prevenció del malbaratament alimentari entre la Generalitat de Catalunya i el món local (ARC i Dip. Bcn)"}

Cos

 • +["

  Aquest projecte té per objectiu impulsar un espai específic d'intercanvi i de debat entre ciutats i pobles sobre el sistema alimentari i la prevenció del malbaratament. Inclou tasques com la definició de la comissió, la identificació dels integrants, la identificació d'interessos, barreres i oportunitats i la identificació de projectes a impulsar per part dels municipis. 

  Responsable implementació: Agència de Residus de Catalunya (ARC) i Diputació de Barcelona

  Altres agents implicats: municipis membres de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat

  Àmbit d'aplicació: transversal

  Indicadors de seguiment i resultats: nombre de reunions/trobades
  Nombre d'assistents 

  Pressupost aproximat: 4.000€

  "]
 • +["<p>Aquest projecte té per objectiu impulsar un espai específic d'intercanvi i de debat entre ciutats i pobles sobre el sistema alimentari i la prevenció del malbaratament. Inclou tasques com la definició de la comissió, la identificació dels integrants, la identificació d'interessos, barreres i oportunitats i la identificació de projectes a impulsar per part dels municipis.&nbsp;</p><p><strong>Responsable implementació:&nbsp;</strong>Agència de Residus de Catalunya (ARC) i Diputació de Barcelona</p><p><strong>Altres agents implicats:</strong>&nbsp;municipis membres de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat</p><p><strong>Àmbit d'aplicació</strong>:&nbsp;transversal</p><p><strong>Indicadors de seguiment i resultats</strong>:&nbsp;nombre de reunions/trobades<br>Nombre d'assistents&nbsp;</p><p><strong>Pressupost aproximat</strong>:&nbsp;4.000€</p>"]
Esborrats
Addicions
 • +["

  Aquest projecte té per objectiu impulsar un espai específic d'intercanvi i de debat entre ciutats i pobles sobre el sistema alimentari i la prevenció del malbaratament. Inclou tasques com la definició de la comissió, la identificació dels integrants, la identificació d'interessos, barreres i oportunitats i la identificació de projectes a impulsar per part dels municipis. 

  Responsable implementació: Agència de Residus de Catalunya (ARC) i Diputació de Barcelona

  Altres agents implicats: municipis membres de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat

  Àmbit d'aplicació: transversal

  Indicadors de seguiment i resultats: nombre de reunions/trobades
  Nombre d'assistents 

  Pressupost aproximat: 4.000€

  "]
Esborrats
Addicions
 • +["<p>Aquest projecte té per objectiu impulsar un espai específic d'intercanvi i de debat entre ciutats i pobles sobre el sistema alimentari i la prevenció del malbaratament. Inclou tasques com la definició de la comissió, la identificació dels integrants, la identificació d'interessos, barreres i oportunitats i la identificació de projectes a impulsar per part dels municipis.&nbsp;</p><p><strong>Responsable implementació:&nbsp;</strong>Agència de Residus de Catalunya (ARC) i Diputació de Barcelona</p><p><strong>Altres agents implicats:</strong>&nbsp;municipis membres de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat</p><p><strong>Àmbit d'aplicació</strong>:&nbsp;transversal</p><p><strong>Indicadors de seguiment i resultats</strong>:&nbsp;nombre de reunions/trobades<br>Nombre d'assistents&nbsp;</p><p><strong>Pressupost aproximat</strong>:&nbsp;4.000€</p>"]
Autoria de la versió
Avatar: Secretaria del Comitè de Profit Secretaria del Comitè de Profit
Versió creada el 10/09/2022 12:31