" class="part-icon-bars">

Comitè de Profit

#Comitedeprofit Prevenció de les pèrdues i el malbaratament i aproftiament alimentari a Catalunya

Procés de participació ciutadana per a l’elaboració del Reglament de la Llei de prevenció de pèrdues i malbaratament alimentaris

01/03/2023 12:31  

El procés de participació ciutadana estarà obert des del 22 de febrer fins al 22 de març, període durant el qual la ciutadania i els agents de la cadena alimentària que ho considerin podran aportar propostes i suggeriments per millorar el contingut i la redacció del nou projecte de decret


Després d’un intens procés de treball intern, amb la implicació de diversos departaments de la Generalitat de Catalunya i agents dels diferents sectors de la cadena alimentària, s’inicia la tramitació del projecte de Decret pel qual es desenvolupa la Llei 3/2020, d’11 de març, de prevenció de les pèrdues i el malbaratament alimentaris.

Entre els anys 2020 i 2021 es va dur a terme un primer procés de consulta pública, en què es van recollir les aportacions i els suggeriments de diversos agents del sector agroalimentari. Posteriorment, es va crear un grup de treball intern per tractar i concretar els aspectes que hauria de recollir el reglament i que va permetre aconseguir una primera versió del text, la qual va ser consensuada per la Comissió Interdepartamental per a la prevenció de les pèrdues i el malbaratament alimentaris en sessió ordinària el 24 de gener de 2023.

Amb aquesta primera versió del projecte de Decret s’ha iniciat el procés de participació ciutadana, que estarà obert entre el 22 de febrer i el 22 de març, amb l’objectiu de recollir les propostes i suggeriments que millorin el contingut i la redacció del projecte de Decret.

El procés de participació ciutadana en l’elaboració de les normes està regulat a l’article 69 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i té per objecte que en la seva tramitació i aprovació es tinguin en compte totes les opinions, inquietuds i propostes dels diversos sectors socials, empresarials o institucionals interessats.

Podeu accedir al procés de participació ciutadana a través de l’enllaç següent:

https://participa.gencat.cat/processes/participaciomalbaratamentalimentari

0 Suports

Referència: II-PROP-2023-03-86632
Versió 1 (de 1) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/assemblies/comitedeprofit/f/3592/proposals/86632/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/assemblies/comitedeprofit/f/3592/proposals/86632/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Imatges relacionades

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots

Deixa el teu comentari

Inicia la sessió amb el teu compte o registra't per afegir el teu comentari.

Carregant els comentaris ...