" class="part-icon-bars">

Grup de treball de comunicació

Grup de Treball format per portaveus de diferents àmbits de la Taula de Cogestió Marítima del Litoral del Baix Empordà.

En aquest apartat, llistarem les sessions previstes dels Grups de Treball, dels àmbits o del Consell de dinamitzadors/es, per tal que el Grup de Treball de Comunicació tingui coneixement.

Sessions celebrades (any 2021):
 1. 26 Gener 2021. Sessió extraordinària del Consell de Dinamitzadors/es. Sessió informativa sobre un potencial projecte a l’àmbit marí.
 2. Gener-Febrer 2021. Sessions per àmbits, per preparar la sessió plenària.
 3. 25 Febrer 2021. Sessió plenària de la Taula de cogestió marítima del Litoral del Baix Empordà.
 4. 3 i 15 Març 2021. 2 reunions del Grup de Treball de Comunicació.
 5. 16 Març 2021. Sessió del Consell de Dinamitzadors/es, per debatre sobre les accions a incloure en el Pla d'Acció 2021.
 6. 22 Març 2021. Sessió del Grup de Treball de recerca.
 7. 24 Març 2021. Sessió del Grup de Treball del Pla d'Usos i Serveis de Temporada.
 8. 6 Abril 2021. I Sessió sobre els concursos de pesca submarina.
 9. 16 Abril 2021. Segona sessió del Grup de Treball del Pla d'Usos i Serveis de Temporada


Properes sessions ja programades (any 2021):
 1. Maig 2021. II Reunió sobre els Concursos de Pesca subaquàtica.S'informarà també al Consell de dinamitzadors/es.
 2. Maig 2021. Tercera i quarta sessió del Grup de Treball del Pla d'Usos i Serveis de Temporada.


A mesura que es vagin programant noves sessions, ho anirem comunicant a través d'aquesta pàgina.