" class="part-icon-bars">

Grup de treball de comunicació

Grup de Treball format per portaveus de diferents àmbits de la Taula de Cogestió Marítima del Litoral del Baix Empordà.

Membres (8)

2
Designat a 25/11/2020
Secretària
Designat a 25/11/2020
2
Designat a 25/11/2020
Secretària
Designat a 25/11/2020
Secretària
Designat a 25/11/2020