" class="part-icon-bars">

Jo Pregunto

#JoPregunto Fes preguntes al Govern de la Generalitat de Catalunya

Canvis a "Fes una pregunta a la consellera de Salut, Alba Vergés"

Mode de vista de comparació:

Data de finalització

 • -2020-05-16 15:00:00 +0200
 • -2020-05-16 15:00:00 +0200
Esborrats
 • -2020-05-16 15:00:00 +0200
Addicions
Esborrats
 • -2020-05-16 15:00:00 +0200
Addicions

Data d'inici

 • -2020-05-15 09:00:00 +0200
 • -2020-05-15 09:00:00 +0200
Esborrats
 • -2020-05-15 09:00:00 +0200
Addicions
Esborrats
 • -2020-05-15 09:00:00 +0200
Addicions

Descripció (Català)

 • -

  Et proposem que facis arribar els teus dubtes i inquietuds sobre la gestió sanitària de la crisi de la #COVID19 a la consellera de Salut, Alba Vergés.

  1. Fes arribar la teva pregunta des de divendres 15 de maig a les 9h fins a dissabte 16 de maig de 2020 a les 15h, o vota o comenta les que ja n'hi hagi. Recorda que per fer-ho has d'estar enregistrat a la plataforma participa.gencat.cat i amb la sessió oberta. Per fer obrir la sessió pots anar aquí, un cop t'has enregistrat.
  2. La consellera respondrà les 12 preguntes més votades en format vídeo el proper dilluns 18 de maig a les 13h.
  3. El vídeo amb les respostes es publicarà en aquest mateix espai.


 • +

  Et proposem que facis arribar els teus dubtes i inquietuds sobre la gestió sanitària de la crisi de la #COVID19 a la consellera de Salut, Alba Vergés.

  1. Fes arribar la teva pregunta des de divendres 15 de maig a les 9h fins a dissabte 16 de maig de 2020 a les 15h, o vota o comenta les que ja n'hi hagi. Recorda que per fer-ho has d'estar enregistrat a la plataforma participa.gencat.cat i amb la sessió oberta. Per fer obrir la sessió pots anar aquí, un cop t'has enregistrat.
  2. La consellera respondrà les 12 preguntes més votades en format vídeo el proper dilluns 18 de maig a les 18h.
  3. El vídeo amb les respostes es publicarà en aquest mateix espai.


 • -<p>Et proposem que facis arribar els teus dubtes i inquietuds sobre la gestió sanitària de la crisi de la #COVID19 a la consellera de Salut, Alba Vergés.</p><ol><li>Fes arribar la teva pregunta des de divendres 15 de maig a les 9h fins a dissabte 16 de maig de 2020 a les 15h, o vota o comenta les que ja n'hi hagi. Recorda que per fer-ho <a href="https://participa.gencat.cat/users/sign_up" target="_blank">has d'estar enregistrat a la plataforma</a> participa.gencat.cat i amb la sessió oberta. Per fer obrir la sessió <a href="https://participa.gencat.cat/users/sign_in" target="_blank">pots anar aquí, un cop t'has enregistrat.</a></li><li>La consellera respondrà les 12 preguntes més votades en format vídeo el proper dilluns 18 de maig a les 13h.</li><li>El vídeo amb les respostes es publicarà en aquest mateix espai.</li></ol><p><br></p>
 • +<p>Et proposem que facis arribar els teus dubtes i inquietuds sobre la gestió sanitària de la crisi de la #COVID19 a la consellera de Salut, Alba Vergés.</p><ol><li>Fes arribar la teva pregunta des de divendres 15 de maig a les 9h fins a dissabte 16 de maig de 2020 a les 15h, o vota o comenta les que ja n'hi hagi. Recorda que per fer-ho <a href="https://participa.gencat.cat/users/sign_up" target="_blank">has d'estar enregistrat a la plataforma</a> participa.gencat.cat i amb la sessió oberta. Per fer obrir la sessió <a href="https://participa.gencat.cat/users/sign_in" target="_blank">pots anar aquí, un cop t'has enregistrat.</a></li><li>La consellera respondrà les 12 preguntes més votades en format vídeo el proper dilluns 18 de maig a les 18h.</li><li>El vídeo amb les respostes es publicarà en aquest mateix espai.</li></ol><p><br></p>
Esborrats
 • -

  Et proposem que facis arribar els teus dubtes i inquietuds sobre la gestió sanitària de la crisi de la #COVID19 a la consellera de Salut, Alba Vergés.

  1. Fes arribar la teva pregunta des de divendres 15 de maig a les 9h fins a dissabte 16 de maig de 2020 a les 15h, o vota o comenta les que ja n'hi hagi. Recorda que per fer-ho has d'estar enregistrat a la plataforma participa.gencat.cat i amb la sessió oberta. Per fer obrir la sessió pots anar aquí, un cop t'has enregistrat.
  2. La consellera respondrà les 12 preguntes més votades en format vídeo el proper dilluns 18 de maig a les 13h.
  3. El vídeo amb les respostes es publicarà en aquest mateix espai.


 • La consellera respondrà les 12 preguntes més votades en format vídeo el proper dilluns 18 de maig a les 18h.
 • El vídeo amb les respostes es publicarà en aquest mateix espai.

Addicions
 • La consellera respondrà les 12 preguntes més votades en format vídeo el proper dilluns 18 de maig a les 13h.
 • El vídeo amb les respostes es publicarà en aquest mateix espai.

 • +

  Et proposem que facis arribar els teus dubtes i inquietuds sobre la gestió sanitària de la crisi de la #COVID19 a la consellera de Salut, Alba Vergés.

  1. Fes arribar la teva pregunta des de divendres 15 de maig a les 9h fins a dissabte 16 de maig de 2020 a les 15h, o vota o comenta les que ja n'hi hagi. Recorda que per fer-ho has d'estar enregistrat a la plataforma participa.gencat.cat i amb la sessió oberta. Per fer obrir la sessió pots anar aquí, un cop t'has enregistrat.
  2. La consellera respondrà les 12 preguntes més votades en format vídeo el proper dilluns 18 de maig a les 18h.
  3. El vídeo amb les respostes es publicarà en aquest mateix espai.


Esborrats
 • -<p>Et proposem que facis arribar els teus dubtes i inquietuds sobre la gestió sanitària de la crisi de la #COVID19 a la consellera de Salut, Alba Vergés.</p><ol><li>Fes arribar la teva pregunta des de divendres 15 de maig a les 9h fins a dissabte 16 de maig de 2020 a les 15h, o vota o comenta les que ja n'hi hagi. Recorda que per fer-ho <a href="https://participa.gencat.cat/users/sign_up" target="_blank">has d'estar enregistrat a la plataforma</a> participa.gencat.cat i amb la sessió oberta. Per fer obrir la sessió <a href="https://participa.gencat.cat/users/sign_in" target="_blank">pots anar aquí, un cop t'has enregistrat.</a></li><li>La consellera respondrà les 12 preguntes més votades en format vídeo el proper dilluns 18 de maig a les 13h.</li><li>El vídeo amb les respostes es publicarà en aquest mateix espai.</li></ol><p><br></p>
Addicions
 • +<p>Et proposem que facis arribar els teus dubtes i inquietuds sobre la gestió sanitària de la crisi de la #COVID19 a la consellera de Salut, Alba Vergés.</p><ol><li>Fes arribar la teva pregunta des de divendres 15 de maig a les 9h fins a dissabte 16 de maig de 2020 a les 15h, o vota o comenta les que ja n'hi hagi. Recorda que per fer-ho <a href="https://participa.gencat.cat/users/sign_up" target="_blank">has d'estar enregistrat a la plataforma</a> participa.gencat.cat i amb la sessió oberta. Per fer obrir la sessió <a href="https://participa.gencat.cat/users/sign_in" target="_blank">pots anar aquí, un cop t'has enregistrat.</a></li><li>La consellera respondrà les 12 preguntes més votades en format vídeo el proper dilluns 18 de maig a les 18h.</li><li>El vídeo amb les respostes es publicarà en aquest mateix espai.</li></ol><p><br></p>

Descripció (Castellano)

 • -

  Te proponemos que hagas llegar tus dudas e inquietudes sobre la gestión sanitaria de la crisis de la # COVID19 a la consejera de Salud, Alba Vergés.

  1. Haz llegar tu pregunta desde el viernes 15 de mayo a las 9h hasta el sábado 16 de mayo de 2020 a las 15h, o vota o comenta las que ya existan. Recuerda que para hacerlo tienes que estar registrado en la plataforma participa.gencat.cat y con la sesión abierta. Para abrir la sesión puedes ir aquí, una vez te has registrado.
  2. La consellera responderá las 12 preguntas más votadas en formato vídeo el próximo lunes 18 de mayo a las 13h.
  3. El vídeo con las respuestas se publicará en este mismo espacio.
 • +

  Te proponemos que hagas llegar tus dudas e inquietudes sobre la gestión sanitaria de la crisis de la # COVID19 a la consejera de Salud, Alba Vergés.

  1. Haz llegar tu pregunta desde el viernes 15 de mayo a las 9h hasta el sábado 16 de mayo de 2020 a las 15h, o vota o comenta las que ya existan. Recuerda que para hacerlo tienes que estar registrado en la plataforma participa.gencat.cat y con la sesión abierta. Para abrir la sesión puedes ir aquí, una vez te has registrado.
  2. La consellera responderá las 12 preguntas más votadas en formato vídeo el próximo lunes 18 de mayo a las 18h.
  3. El vídeo con las respuestas se publicará en este mismo espacio.
 • -<p>Te proponemos que hagas llegar tus dudas e inquietudes sobre la gestión sanitaria de la crisis de la # COVID19 a la consejera de Salud, Alba Vergés.</p><ol><li>Haz llegar tu pregunta desde el viernes 15 de mayo a las 9h hasta el sábado 16 de mayo de 2020 a las 15h, o vota o comenta las que ya existan. Recuerda que para hacerlo <a href="https://participa.gencat.cat/users/sign_up" target="_blank">tienes que estar registrado en la plataforma</a> participa.gencat.cat y con la sesión abierta. Para abrir la sesión <a href="https://participa.gencat.cat/users/sign_in" target="_blank">puedes ir aquí, una vez te has registrado</a>.</li><li>La <em>consellera</em> responderá las 12 preguntas más votadas en formato vídeo el próximo lunes 18 de mayo a las 13h.</li><li>El vídeo con las respuestas se publicará en este mismo espacio.</li></ol>
 • +<p>Te proponemos que hagas llegar tus dudas e inquietudes sobre la gestión sanitaria de la crisis de la # COVID19 a la consejera de Salud, Alba Vergés.</p><ol><li>Haz llegar tu pregunta desde el viernes 15 de mayo a las 9h hasta el sábado 16 de mayo de 2020 a las 15h, o vota o comenta las que ya existan. Recuerda que para hacerlo <a href="https://participa.gencat.cat/users/sign_up" target="_blank">tienes que estar registrado en la plataforma</a> participa.gencat.cat y con la sesión abierta. Para abrir la sesión <a href="https://participa.gencat.cat/users/sign_in" target="_blank">puedes ir aquí, una vez te has registrado</a>.</li><li>La <em>consellera</em> responderá las 12 preguntas más votadas en formato vídeo el próximo lunes 18 de mayo a las 18h.</li><li>El vídeo con las respuestas se publicará en este mismo espacio.</li></ol>
Esborrats
 • -

  Te proponemos que hagas llegar tus dudas e inquietudes sobre la gestión sanitaria de la crisis de la # COVID19 a la consejera de Salud, Alba Vergés.

  1. Haz llegar tu pregunta desde el viernes 15 de mayo a las 9h hasta el sábado 16 de mayo de 2020 a las 15h, o vota o comenta las que ya existan. Recuerda que para hacerlo tienes que estar registrado en la plataforma participa.gencat.cat y con la sesión abierta. Para abrir la sesión puedes ir aquí, una vez te has registrado.
  2. La consellera responderá las 12 preguntas más votadas en formato vídeo el próximo lunes 18 de mayo a las 13h.
  3. El vídeo con las respuestas se publicará en este mismo espacio.
 • La consellera responderá las 12 preguntas más votadas en formato vídeo el próximo lunes 18 de mayo a las 18h.
 • El vídeo con las respuestas se publicará en este mismo espacio.
Addicions
 • La consellera responderá las 12 preguntas más votadas en formato vídeo el próximo lunes 18 de mayo a las 13h.
 • El vídeo con las respuestas se publicará en este mismo espacio.
 • +

  Te proponemos que hagas llegar tus dudas e inquietudes sobre la gestión sanitaria de la crisis de la # COVID19 a la consejera de Salud, Alba Vergés.

  1. Haz llegar tu pregunta desde el viernes 15 de mayo a las 9h hasta el sábado 16 de mayo de 2020 a las 15h, o vota o comenta las que ya existan. Recuerda que para hacerlo tienes que estar registrado en la plataforma participa.gencat.cat y con la sesión abierta. Para abrir la sesión puedes ir aquí, una vez te has registrado.
  2. La consellera responderá las 12 preguntas más votadas en formato vídeo el próximo lunes 18 de mayo a las 18h.
  3. El vídeo con las respuestas se publicará en este mismo espacio.
Esborrats
 • -<p>Te proponemos que hagas llegar tus dudas e inquietudes sobre la gestión sanitaria de la crisis de la # COVID19 a la consejera de Salud, Alba Vergés.</p><ol><li>Haz llegar tu pregunta desde el viernes 15 de mayo a las 9h hasta el sábado 16 de mayo de 2020 a las 15h, o vota o comenta las que ya existan. Recuerda que para hacerlo <a href="https://participa.gencat.cat/users/sign_up" target="_blank">tienes que estar registrado en la plataforma</a> participa.gencat.cat y con la sesión abierta. Para abrir la sesión <a href="https://participa.gencat.cat/users/sign_in" target="_blank">puedes ir aquí, una vez te has registrado</a>.</li><li>La <em>consellera</em> responderá las 12 preguntas más votadas en formato vídeo el próximo lunes 18 de mayo a las 13h.</li><li>El vídeo con las respuestas se publicará en este mismo espacio.</li></ol>
Addicions
 • +<p>Te proponemos que hagas llegar tus dudas e inquietudes sobre la gestión sanitaria de la crisis de la # COVID19 a la consejera de Salud, Alba Vergés.</p><ol><li>Haz llegar tu pregunta desde el viernes 15 de mayo a las 9h hasta el sábado 16 de mayo de 2020 a las 15h, o vota o comenta las que ya existan. Recuerda que para hacerlo <a href="https://participa.gencat.cat/users/sign_up" target="_blank">tienes que estar registrado en la plataforma</a> participa.gencat.cat y con la sesión abierta. Para abrir la sesión <a href="https://participa.gencat.cat/users/sign_in" target="_blank">puedes ir aquí, una vez te has registrado</a>.</li><li>La <em>consellera</em> responderá las 12 preguntas más votadas en formato vídeo el próximo lunes 18 de mayo a las 18h.</li><li>El vídeo con las respuestas se publicará en este mismo espacio.</li></ol>

Descripció (Aranès)

 • -

  Te prepausam que mandes es tòns dobtes e inquietuds sobri era gestion sanitària dera crisi dera #COVID19 ara conselhèra de Salut, Alba Vergés.


  Manda era tua qüestion dempús de diuendres 15 de mai ara 9h enquia dissabte 16 de mai de 2020 ara 15h, o vòte o comente es que ja n'i aurà. Arrebrembe qu'entà hè'c te cau èster enregistrat ara plataforma participe.gencat.cat E damb era session dubèrta. Per hèr daurir era session pòdes anar ací, un còp t'as enregistrat.

  Era conselhèra arresponerà es 12 qüestions mès votades en format vidèo eth pròplèu deluns 18 de mai ara 13ora

  Eth vidèo damb es responses se publicarà en aguest madeish espaci.


 • +

  Te prepausam que mandes es tòns dobtes e inquietuds sobri era gestion sanitària dera crisi dera #COVID19 ara conselhèra de Salut, Alba Vergés.


  Manda era tua qüestion dempús de diuendres 15 de mai ara 9h enquia dissabte 16 de mai de 2020 ara 15h, o vòte o comente es que ja n'i aurà. Arrebrembe qu'entà hè'c te cau èster enregistrat ara plataforma participe.gencat.cat E damb era session dubèrta. Per hèr daurir era session pòdes anar ací, un còp t'as enregistrat.

  Era conselhèra arresponerà es 12 qüestions mès votades en format vidèo eth pròplèu deluns 18 de mai ara 18ora

  Eth vidèo damb es responses se publicarà en aguest madeish espaci.


 • -<p>Te prepausam que mandes es tòns dobtes e inquietuds sobri era gestion sanitària dera crisi dera #COVID19&nbsp;ara conselhèra de Salut,&nbsp;Alba&nbsp;Vergés.</p><p><br></p><p>Manda era tua qüestion dempús de diuendres 15 de mai ara 9h enquia dissabte 16 de mai de 2020 ara 15h, o vòte o comente es que ja n'i aurà. Arrebrembe qu'entà hè'c te cau èster enregistrat ara plataforma participe.gencat.cat&nbsp;E damb era session dubèrta. Per hèr daurir era session pòdes anar ací, un còp t'as enregistrat.</p><p>Era conselhèra arresponerà es 12 qüestions mès votades en format vidèo eth pròplèu deluns 18 de mai ara 13ora</p><p>Eth vidèo damb es responses se publicarà en aguest madeish espaci.</p><p><br></p>
 • +<p>Te prepausam que mandes es tòns dobtes e inquietuds sobri era gestion sanitària dera crisi dera #COVID19&nbsp;ara conselhèra de Salut,&nbsp;Alba&nbsp;Vergés.</p><p><br></p><p>Manda era tua qüestion dempús de diuendres 15 de mai ara 9h enquia dissabte 16 de mai de 2020 ara 15h, o vòte o comente es que ja n'i aurà. Arrebrembe qu'entà hè'c te cau èster enregistrat ara plataforma participe.gencat.cat&nbsp;E damb era session dubèrta. Per hèr daurir era session pòdes anar ací, un còp t'as enregistrat.</p><p>Era conselhèra arresponerà es 12 qüestions mès votades en format vidèo eth pròplèu deluns 18 de mai ara 18ora</p><p>Eth vidèo damb es responses se publicarà en aguest madeish espaci.</p><p><br></p>
Esborrats
 • -

  Te prepausam que mandes es tòns dobtes e inquietuds sobri era gestion sanitària dera crisi dera #COVID19 ara conselhèra de Salut, Alba Vergés.


  Manda era tua qüestion dempús de diuendres 15 de mai ara 9h enquia dissabte 16 de mai de 2020 ara 15h, o vòte o comente es que ja n'i aurà. Arrebrembe qu'entà hè'c te cau èster enregistrat ara plataforma participe.gencat.cat E damb era session dubèrta. Per hèr daurir era session pòdes anar ací, un còp t'as enregistrat.

  Era conselhèra arresponerà es 12 qüestions mès votades en format vidèo eth pròplèu deluns 18 de mai ara 13ora

  Eth vidèo damb es responses se publicarà en aguest madeish espaci.


Addicions
 • +

  Te prepausam que mandes es tòns dobtes e inquietuds sobri era gestion sanitària dera crisi dera #COVID19 ara conselhèra de Salut, Alba Vergés.


  Manda era tua qüestion dempús de diuendres 15 de mai ara 9h enquia dissabte 16 de mai de 2020 ara 15h, o vòte o comente es que ja n'i aurà. Arrebrembe qu'entà hè'c te cau èster enregistrat ara plataforma participe.gencat.cat E damb era session dubèrta. Per hèr daurir era session pòdes anar ací, un còp t'as enregistrat.

  Era conselhèra arresponerà es 12 qüestions mès votades en format vidèo eth pròplèu deluns 18 de mai ara 18ora

  Eth vidèo damb es responses se publicarà en aguest madeish espaci.


Esborrats
 • -<p>Te prepausam que mandes es tòns dobtes e inquietuds sobri era gestion sanitària dera crisi dera #COVID19&nbsp;ara conselhèra de Salut,&nbsp;Alba&nbsp;Vergés.</p><p><br></p><p>Manda era tua qüestion dempús de diuendres 15 de mai ara 9h enquia dissabte 16 de mai de 2020 ara 15h, o vòte o comente es que ja n'i aurà. Arrebrembe qu'entà hè'c te cau èster enregistrat ara plataforma participe.gencat.cat&nbsp;E damb era session dubèrta. Per hèr daurir era session pòdes anar ací, un còp t'as enregistrat.</p><p>Era conselhèra arresponerà es 12 qüestions mès votades en format vidèo eth pròplèu deluns 18 de mai ara 13ora</p><p>Eth vidèo damb es responses se publicarà en aguest madeish espaci.</p><p><br></p>
Addicions
 • +<p>Te prepausam que mandes es tòns dobtes e inquietuds sobri era gestion sanitària dera crisi dera #COVID19&nbsp;ara conselhèra de Salut,&nbsp;Alba&nbsp;Vergés.</p><p><br></p><p>Manda era tua qüestion dempús de diuendres 15 de mai ara 9h enquia dissabte 16 de mai de 2020 ara 15h, o vòte o comente es que ja n'i aurà. Arrebrembe qu'entà hè'c te cau èster enregistrat ara plataforma participe.gencat.cat&nbsp;E damb era session dubèrta. Per hèr daurir era session pòdes anar ací, un còp t'as enregistrat.</p><p>Era conselhèra arresponerà es 12 qüestions mès votades en format vidèo eth pròplèu deluns 18 de mai ara 18ora</p><p>Eth vidèo damb es responses se publicarà en aguest madeish espaci.</p><p><br></p>
Número de versió 32 de 48 Mostra totes les versions Tornar al debat
Autoria de la versió
Avatar: Participa gencat Participa gencat
Versió creada el 14/05/2020 17:30