" class="part-icon-bars">

Taula de Cogestió Marítima del Litoral del Baix Empordà

#CogestióBEmpordà Usos i activitats de l'espai marí protegit Natura2000 "Litoral del Baix Empordà"

Canvis a "Jornada: Eines per la planificació i gestió marítima del Litoral del Baix Empordà. Avançant en el coneixement científic."

Versions

Versió 1

Avatar: Dinamització_MF Dinamització_MF
23/09/2022 09:31

Versió 3

Avatar: Dinamització_MF Dinamització_MF
23/09/2022 09:37

Versió 5

Avatar: Dinamització_MF Dinamització_MF
23/09/2022 15:00

Versió 6

Avatar: Dinamització_MF Dinamització_MF
23/09/2022 19:54

Versió 7

Avatar: Alfons Garrido Alfons Garrido
10/10/2022 09:39

Versió 8

Avatar: Alfons Garrido Alfons Garrido
10/10/2022 09:52

Versió 9

Avatar: Dinamització_MF Dinamització_MF
25/10/2022 10:13
Versions 9 Tornar a la trobada