" class="part-icon-bars">

Taula de Cogestió Marítima del Litoral del Baix Empordà

#CogestióBEmpordà Usos i activitats de l'espai marí protegit Natura2000 "Litoral del Baix Empordà"

Canvis a "Sessió de l'àmbit de la comunitat científica"

Versions

Versió 1

Avatar: Dinamització_MF Dinamització_MF
25/11/2023 18:40

Versió 2

Avatar: Dinamització_MF Dinamització_MF
25/11/2023 18:40
Versions 2 Tornar a la trobada