" class="part-icon-bars">

Taula de Cogestió Marítima del Litoral del Baix Empordà

#CogestióBEmpordà Usos i activitats de l'espai marí protegit Natura2000 "Litoral del Baix Empordà"

Canvis a "Recolzar projectes com "PescaNeta""

Versions

Versió 1

Avatar: Arc Mediació Ambiental Arc Mediació Ambiental
14/10/2020 14:24

Versió 2

Avatar: Arc Mediació Ambiental Arc Mediació Ambiental
14/10/2020 14:38
Versions 2 Torna a la proposta